Podjela na listove karata i katastarskih planova Republike Hrvatske u HTRS96/TM projekcijskom koordinatnom referentom sustavu

Veze između podjela na listove


Pojedine podjele na listove su hijerarhijski povezane. Pri tome se cijeli broj listova krupnijeg mjerila nalazi u listu sitnijeg mjerila, a nomenklature listova krupnijeg mjerila sadrže nomenklature listova sitnijeg mjerila.Slika 1. Hijerarhija podjele na listove

 Mjerilo 1 : 250 000

Mjerilo 1 : 100 000

Mjerilo 1:50 000
Veza između podjela na listove: 50k - 25k - 5k
Veza između podjela na listove: 50k - 10k

Veza između podjela na listove: 50k - 2k - 1k - 0,5k


na vrh
© DGU
Zadnja promjena: 7-11-2011