Podjela na listove karata i katastarskih planova Republike Hrvatske u HTRS96/TM projekcijskom koordinatnom referentom sustavu

Novi projekcijski koordinatni referentni sustav Republike Hrvatske (HTRS96/TM)


Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 4. kolovoza 2004. godine je Hrvatski Terestrički Referentni Sustav za epohu 1995.55 - skraćeno HTRS96, uveden za novi službeni položajni referentni koordinatni sustav Republike Hrvatske, a za potrebe detaljne državne kartografije je usvojen projekcijski koordinatni sustav poprečne Mercatorove (Gauss-Krügerove) projekcije (eng. Transverse Mercator Projection) - skraćeno HTRS96/TM (NN 114/2004, 117/2004).


Tablica 1. Projekcijski referentni sustav - HTRS96/TM
Država
Republika Hrvatska
Oznaka države
HR
Šifra vrste referentnog sustava
1
Oznaka referentnog sustava
HR_ETRS89/TM
Alias referentnog sustava
HTRS96/TM
Područje primjene referentnog sustava
Republika Hrvatska
Primjena referentnog sustava
katastarska i topografska izmjera i kartografija za mjerila krupnija od 1:500 000
Oznaka datuma
ETRS89
Alias datuma
Europski terestrički referentni sustav u epohi 1989,0 (European Terrestrial Reference System 1989,0)
Tip datuma
geodetski
Ishodišna točka datuma
geocentar
Epoha realizacije datuma
1989,0
Područje valjanosti datuma
Europa
Primjena datuma
Europski datum konzistentan s ITRS u epohi 1989,0 i fiksiran za stabilni dio Euroazijske ploče za potrebe georeferenciranja, GIS-a i geodinamike
Napomene uz datum
Vidi: Boucher, C., Altamimi, Z. (1992): The EUREF Terrestrial Reference System and its First Realizations. Veröffentlichungen der Bayerischen Kommission für die Internationale Erdmessung, Heft 52, München 1992, str. 205-213 ili http://lareg.ensg.ign.fr/EUREF/
Oznaka početnog meridijana
Greenwich
Geodetska dužina početnog meridijana u odnosu na Greenwich
Napomena uz početni meridijan
geodetske dužine pozitivne prema istoku
Oznaka elipsoida
GRS80 (Geodetic Reference System 1980)
Elipsoid poznat i pod imenom
novi internacionalni, internacionalni 1979
Velika poluos elipsoida
6 378 137 m
Oblik elipsoida
pravi
Inverzna spljoštenost elipsoida
298,257 222 101
Napomene uz elipsoid
Vidi: Moritz, H. (1988): Geodetic Reference System 1980. Bulletin Geodesique, The Geodesists Handbook, 1988, Internat. Union of Geodesy and Geophysics
Oznaka referentnog sustava
HTRS96/TM
Tip referentnog sustava
referentni sustav u ravnini kartografske projekcije
Dimenzije referentnog sustava
2
Napomene uz referentni sustav
poprečna Mercartorova projekcija (bez podjele na zone)
Ime osi referentnog sustava
N
Smjer osi referentnog sustava
sjever (North)
Jedinica osi referentnog sustava
metar
Ime osi referentnog sustava
E
Smjer osi referentnog sustava
istok (East)
Jedinica osi referentnog sustava
metar
Identifikator projekcije
TM
Područje projekcije
Republika Hrvatska
Primjena projekcije
katastarska i topografska izmjera i kartografija za mjerila krupnija od 1:500 000
Naziv projekcije
poprečna Mercatorova (eng. Transverse Mercator Projection)
Projekcija poznata i pod imenom
Gauss-Krügerova projekcija
Broj parametara projekcije
5
Napomena o projekciji
konformna poprečna cilindrična projekcija bez podjele na zone
Naziv parametra projekcije
geodetska širina ishodišta
Vrijednost parametra projekcije
Napomena o parametru projekcije
ekvator
Naziv parametra projekcije
geodetska dužina ishodišta
Vrijednost parametra projekcije
16,5° istočno od Greenwicha
Napomena o parametru projekcije
istovremeno geodetska dužina srednjeg meridijana područja preslikavanja
Naziv parametra projekcije
linerano mjerilo uzduž srednjeg meridijana
Vrijednost parametra projekcije
0,9999
Napomena o parametru projekcije
 
Naziv parametra projekcije
pomak u smjeru istoka
Vrijednost parametra projekcije
500 000 m
Napomena o parametru projekcije
 
Naziv parametra projekcije
pomak u smjeru sjevera
Vrijednost parametra projekcije
0 m
Napomena o parametru projekcije
 

na vrh
© DGU
Zadnja promjena: 4-11-2011