Podjela na listove karata i katastarskih planova Republike Hrvatske u HTRS96/TM projekcijskom koordinatnom referentom sustavu

Podjela na listove mjerila 1 : 5 000 (5k)


Podjela na listove mjerila 1:5 000 (5k) se dobiva pravilnom podjelom listova mjerila 1:25 000. Jedan list mjerila 1:25 000 se dijeli na 25 listova mjerila 1:5 000. Listovi mjerila 1:5 000 dobivaju oznake unutar lista mjerila 1:25 000 od 1 do 25 po redovima s lijeva nadesno počevši od gornjeg lijevog lista do donjeg desnog lista (slika 1).Slika 1. Podjela lista mjerila 25k na listove mjerila 5k.

Tablica 1: Osnovna svojstva podjele i nomenklatura listova karata mjerila 5k
Mjerilo 1:5 000
Mjerilo
1 : 5 000
Oznaka mjerila
5k
Naziv proizvoda u ovom mjerilu
Hrvatska osnovna karta 1:5 000
Digitalni ortofoto 1:5 000
Oznaka proizvoda u ovom mjerilu
HOK5
DOF5
Ishodište podjele na listove
Gornji lijevi kut lista 25k u kojem je promatrani list 5k
Korisni prostor lista po osi E
60 cm
Korisni prostor lista po osi N
40 cm
Korisni prostor lista u prirodi po osi E
3 000 m
Korisni prostor lista u prirodi po osi N
2 000 m
Veličina cijelog lista s marginama po osi E
70 cm
Veličina cijelog lista s marginama po osi N
50 cm
Površina korisnog prostora lista
0,24 m2
Površina korisnog prostora lista u prirodi
6 000 000 m2
Oznake listova unutar lista 25k
(Po redovima od lijevo na desno počevši od gornjeg lijevog kuta lista 25k u kojem je promatrani 5k list)
1 - 25
Broj redaka u jednom listu 25k
5
Broj stupaca u jednom listu 25k
5
Broj listova u jednom listu 25k
25
Broj svih redaka
300
Broj svih stupaca
200
Broj listova u cijelom područje podjele na listove
60 000
Broj listova koji prekrivaju teritorij RH
10 946
Ime lista
toponim-25k


Struktura 5k nomenklature


Nomenklatura lista mjerila 5k se sastoji od oznake mjerila „5“, 5k-broja lista unutar lista mjerila 25k, 25k-broja lista, 50k-retka, 50k-stupca i toponim-25k te ima oblik

5-5kbrojlista-25kbrojlista-50kreadk-50kstupac toponim-25k

Nomenklatura početnog lista (gornji lijevi kut područja podjele na listove), koja ima minimalan broj numeričkih znakova, ima oblik

5
-
1
-
1
0
1
-
1
toponim-25k

a nomenklatura zadnjeg lista (donji desni kut područja podjele na listove), koja ima maksimalan broj numeričkih znakova, ima oblik

5
-
2
5
-
4
-
1
3
0
-
2
0
toponim-25k

Toponim-5k neovisno je određen za svaki list.

List 5k s pripadajućom nomenklaturom


na vrh
© DGU
Zadnja promjena: 4-11-2011