Podjela na listove karata i katastarskih planova Republike Hrvatske u HTRS96/TM projekcijskom koordinatnom referentom sustavu

Podjela na listove mjerila 1 : 50 000 (50k)


Podjela na detaljne listove topografske karte mjerila 1: 50 000 (50k) je dobivena pravilnom podjelom područja podjele na listove na 30 redova i 20 stupaca počevši od ishodišta podjele (gornji lijevi kut područja podjele na listove). Visina redaka je 20 000 m, a širina stupaca 30 000 m. Redci su označeni od 101 do 130, a stupci od 1 do 20 počevši od ishodišta podjele na listove. Cijelo područje je podijeljena na 600 listova. Osnovna svojstva podjele i nomenklatura listova karata mjerila 50k dani su u tablici 1.


Tablica 1: Osnovna svojstva podjele i nomenklatura listova karata 50k
Mjerilo 1:50 000
Mjerilo
1: 50 000
Oznaka mjerila
50k
Naziv proizvoda u ovom mjerilu
Topografska karta mjerila 1:50 000
Oznaka proizvoda u ovom mjerilu
TK50
Ishodište podjele na listove
Gornji lijevi kut područje podjele na listove
(E 200 000 m, N 5 170 000 m)
Korisni prostor lista po osi E
60 cm
Korisni prostor lista po osi N
40 cm
Korisni prostor lista u prirodi po osi E
30 000 m
Korisni prostor lista u prirodi po osi N
20 000 m
Veličina cijelog lista s marginama po osi E
70 cm
Veličina cijelog lista s marginama po osi N
50 cm
Površina korisnog prostora lista
0,24 m2
Površina korisnog prostora lista u prirodi
600 000 000 m2
Broj redaka
30
Broj stupaca
20
Oznake redaka
101 - 130
Oznake stupaca
1 - 20
Broj listova u cijelom područje podjele na listove
600
Broj listova koji prekrivaju teritorij RH
175
Ime lista
toponim-50k


Struktura 50k nomenklature


Nomenklatura 50k se sastoji od oznake mjerila "50", retka, stupca i grada te ima oblik

50-redak-stupac toponim-50k

Nomenklatura početnog lista (gornji lijevi kut područja podjele na listove), koja ima minimalan broj numeričkih znakova, ima oblik

5
0
-
1
0
1
-
1
 
toponim-50k

a nomenklatura zadnjeg lista (donji desni kut područja podjele na listove), koja ima maksimalan broj numeričkih znakova, ima oblik

5
0
-
1
3
0
-
2
0
-
toponim-50k

Toponim-50k neovisno je određen za svaki list.

List 50k s pripadajućom nomenklaturom

Podjela na listove 50k za cijelu sekciju

(Pozicioniranjem kursora na pojedini list dobiva se nomenklatura i glavne koordinate lista.)


Podjela na listove 50k za teritorij Republike Hrvatske

(Pozicioniranjem kursora na pojedini list dobiva se nomenklatura i glavne koordinate lista.)


na vrh
© DGU
Zadnja promjena: 07-11-2011