Podjela na listove karata i katastarskih planova Republike Hrvatske u HTRS96/TM projekcijskom koordinatnom referentom sustavu

Podjela na listove mjerila 1 : 2 000 (2k)


Podjela na listove mjerila 1:2 000 (2k) se dobiva pravilnom podjelom listova mjerila 1:50 000. Jedan list mjerila 1:50 000 se dijeli na 625 listova mjerila 1:2 000 (25 redova i 25 stupaca). Listovi mjerila 1:2 000 dobivaju oznake unutar svakog lista 50k od 1 do 625 po redovima s lijeva nadesno počevši od gornjeg lijevog lista do donjeg desnog lista (slika 1).Slika 1. Oznake listova mjerila 2k unutar lista mjerila 50k.

Tablica 1: Osnovna svojstva podjele i nomenklatura listova karata mjerila 2k
Mjerilo 1 : 2 000
Mjerilo
1 : 2 000
Oznaka mjerila
2k
Naziv proizvoda u ovom mjerilu
Hrvatska osnovna karta 1 : 2 000
Digitalni ortofoto 1 : 2 000
Oznaka proizvoda u ovom mjerilu

KP200

DOF200

Ishodište podjele na listove
Gornji lijevi kut lista 50k u kojem je promatrani list 2k
Korisni prostor lista po osi E
60 cm
Korisni prostor lista po osi N
40 cm
Korisni prostor lista u prirodi po osi E
1 200 m
Korisni prostor lista u prirodi po osi N
800 m
Veličina cijelog lista s marginama po osi E
70 cm
Veličina cijelog lista s marginama po osi N
50 cm
Površina korisnog prostora lista
0,24 m2
Površina korisnog prostora lista u prirodi
960 000 m2
Broj retka u jednom listu 50k
25
Broj stupaca u jednom listu 50k
25
Broj listova u jednom listu 50k
625
Oznake listova unutar lista 50k (Po redovima od lijevo na desno počevši od gornjeg lijevog kuta lista 50k u kojem je promatrani 2k list)
1 - 625
Broj svih redaka
750
Broj svih stupaca
500
Broj listova u cijelom područje podjele na listove
375 000
Broj listova koji prekrivaju teritorij RH
63 443
Ime lista
ne pridružuje se

Struktura 2k nomenklature


Nomenklatura 2k se sastoji od oznake mjerila "2", 2k-broja lista unutar lista mjerila 1:50 000 i nomenklature lista mjerila 1:50 000 unutar kojeg se nalazi promatrani list mjerila 1:2 000.

2-2kbrojlista-50kredak-50kstupac

Nomenklatura početnog lista (gornji lijevi kut područja podjele na listove), koja ima minimalan broj numeričkih znakova, ima oblik

2
-
1
-
1
0
1
-
1

a nomenklatura zadnjeg lista (donji desni kut područja podjele na listove), koja ima maksimalan broj numeričkih znakova, ima oblik

2
-
6
2
5
-
1
3
0
-
20

List 2k s pripadajućom nomenklaturom

na vrh
©DGU
Zadnja promjena: 4-11-2011