Podjela na listove karata i katastarskih planova Republike Hrvatske u HTRS96/TM projekcijskom koordinatnom referentom sustavu

Podjela na listove mjerila 1 : 25 000 (25k)


Podjela na listove mjerila 1:25 000 (25k) se dobiva pravilnom podjelom listova mjerila 1:50 000. Jedan list 50k se dijeli na 4 lista mjerila 25k. Listovi mjerila 25k dobivaju oznake od 1 do 4 unutar lista mjerila 50k u kojem se nalaze. Oznake listova se dodjeljuju po redovima s lijeva nadesno počevši od gornjeg lijevog lista do donjeg desnog lista (slika 1).Slika 1. Podjela lista mjerila 1:50 000 na listove mjerila 1:25 000.

Tablica 1: Osnovna svojstva podjele i nomenklatura listova karata mjerila 25k
Mjerilo 1:25 000
Mjerilo
1 : 25 000
Oznaka mjerila
25k
Naziv proizvoda u ovom mjerilu
Topografska karta 1 : 25 000
Oznaka proizvoda u ovom mjerilu
TK25
Ishodište podjele na listove
Gornji lijevi kut lista 50k u kojem je promatrani list 25k
Korisni prostor lista po osi E
60 cm
Korisni prostor lista po osi N
40 cm
Korisni prostor lista u prirodi po osi E
15 000 m
Korisni prostor lista u prirodi po osi N
10 000 m
Veličina cijelog lista s marginama po osi E
70 cm
Veličina cijelog lista s marginama po osi N
50 cm
Površina korisnog prostora lista
0,24 m2
Površina korisnog prostora lista u prirodi
150 000 000 m2
Oznake listova unutar lista 50k
(Po redovima od lijevo na desno počevši od gornjeg lijevog kuta lista 50k u kojem je promatrani 25k list)
1 - 4
Broj redaka u jednom listu 50k
2
Broj stupaca u jednom listu 50k
2
Broj listova u jednom listu 50k
4
Broj redaka u cijelom području podjele na listove
60
Broj stupaca u cijelom području podjele na listove
40
Broj listova u cijelom područje podjele na listove
2 400
Broj listova koji prekrivaju teritorij RH
575
Ime lista
toponim-25k


Struktura 25k nomenklature


Nomenklatura lista mjerila 25k se sastoji od oznake mjerila „25“, 25k-broja lista unutar lista mjerila 1:50 000, 50k-retka, 50k-stupca i toponim-25k te ima oblik

25-25kbrojlista-50kredak-50kstupac toponim-25k

Nomenklatura početnog lista (gornji lijevi kut područja podjele na listove), koja ima minimalan broj numeričkih znakova, ima oblik

2
5
-
1 -
1
0
1
-
1
toponim-25k

a nomenklatura zadnjeg lista (donji desni kut područja podjele na listove), koja ima maksimalan broj numeričkih znakova, ima oblik

2
5
-
4 -
1
3
0
-
2
0
toponim-25k

Toponim-25k neovisno je određen za svaki list. Dio nomenklature listova mjerila 25k sadrži nomenklaturu lista mjerila 50k unutar kojih se list 25k nalazi, a ime lista 25k je neovisno određivano. Zbog toga se može desiti da list 25k nema isto ime kao list 50k unutar kojeg se promatrani list 25k nalazi.

List 25k s pripadajućom nomenklaturom

Podjela na listove 25k za teritorij Republike Hrvatske

(Pozicioniranjem kursora na pojedini list dobiva se nomenklatura i glavne koordinate lista.)

"/> 0)"/> /> > > > /> "/> 10)"/> > /> /> > /> 0)"/> "/> 0)"/> /> 10)"/> "/> />


na vrh
© DGU
Zadnja promjena: 07-11-2011