Podjela na listove karata i katastarskih planova Republike Hrvatske u HTRS96/TM projekcijskom koordinatnom referentom sustavu

Podjela na listove mjerila 1 : 250 000 (250k)


Podjela na listove mjerila 1:250 000 (250k) se dobiva pravilnom podjelom područja podjele na listove na 6 redaka i 4 stupaca počevši od ishodišta podjele na listove (gornji lijevi kut područja podjele na listove). Visina redaka je 100 000 m, a širina stupaca 150 000 m. Redci su označeni od 101 do 106, a stupci od 1 do 4 počevši od ishodišta podjele. Cijelo područje podjele na listove je podijeljena na 24 lista. Osnovna svojstva podjele i nomenklatura listova karata mjerila 250k dane su u tablici 1.


Tablica 1: Osnovna svojstva podjele i nomenklatura listova karata mjerila 250k
Mjerilo 1:250 000
Mjerilo
1: 250 000
Oznaka mjerila
250k
Naziv proizvoda u ovom mjerilu
Topografska karta 1:250 000
Oznaka proizvoda u ovom mjerilu
TK250
Ishodište podjele na listove
Gornji lijevi kut područja podjele na listove
(E 200 000 m, N 5 170 000 m)
Korisni prostor lista po osi E
60 cm
Korisni prostor lista po osi N
40 cm
Korisni prostor lista u prirodi po osi E
150 000 m
Korisni prostor lista u prirodi po osi N
100 000 m
Veličina cijelog lista s marginama po osi E
70 cm
Veličina cijelog lista s marginama po osi N
50 cm
Površina korisnog prostora lista
0,24 m2
Površina korisnog prostora lista u prirodi
15 000 000 000 m2
Broj redaka
6
Broj stupaca
4
Oznake redaka
101 - 106
Oznake stupaca
1 - 4
Broj listova u cijelom području podjele na listove
24
Broj listova koji prekrivaju teritorij RH
15
Ime lista
toponim-250k


Struktura 250k nomenklature


Nomenklatura 250k se sastoji od oznake mjerila "250", retka, stupca i toponima-250k te ima oblik

250-redak-stupac toponim-250k

Nomenklatura početnog lista (gornji lijevi kut podjele na listove) ima oblik

2
5
0
-
1
0
1
-
1
toponim-250k

a nomenklatura zadnjeg lista (donji desni kut podjele na listove) ima oblik

2
5
0
-
1
0
6
-
4
toponim-250k

Toponim-250k neovisno je određen za svaki list.

List 250k s pripadajućom nomenklaturom

Podjela na listove 250k za cijelu sekciju

(Pozicioniranjem kursora na pojedini list dobiva se nomenklatura i glavne koordinate lista.)


U praksi će se najčešće koristiti samo listovi koji prekrivaju teritorij Republike Hrvatske. Kopneni dio teritorija Republike Hrvatske prekriva petnaest listova mjerila 250k.

Podjela na listove 250k za teritorij Republike Hrvatske

(Pozicioniranjem kursora na pojedini list dobiva se nomenklatura i glavne koordinate lista.)


na vrh
© DGU
Zadnja promjena: 07-11-2011