Podjela na listove karata i katastarskih planova Republike Hrvatske u HTRS96/TM projekcijskom koordinatnom referentom sustavu

Podjela na listove mjerila 1 : 1 000 (1k)


Podjela na listove mjerila 1:1 000 (1k) se dobiva pravilnom podjelom listova mjerila 2k. Jedan list mjerila 2k se dijeli na 4 lista mjerila 1k. Listovi mjerila 1k dobivaju oznake unutar svakog lista mjerila 2k od 1 do 4 po redovima s lijeva nadesno počevši od gornjeg lijevog lista do donjeg desnog lista (slika 1).



Slika 1. Oznake listova mjerila 1k unutar lista mjerila 2k

Tablica 1: Osnovna svojstva podjele i nomenklatura listova karata mjerila 1k
Mjerilo 1 : 1 000
Mjerilo
1 : 1 000
Oznaka mjerila
1k
Naziv proizvoda u ovom mjerilu
Hrvatska osnovna karta 1 : 1 000
Digitalni ortofoto 1 : 1 000
Oznaka proizvoda u ovom mjerilu
KP1000
Ishodište podjele na listove
Gornji lijevi kut lista 2k u kojem je promatrani list 1k
Korisni prostor lista po osi E
60 cm
Korisni prostor lista po osi N
40 cm
Korisni prostor lista u prirodi po osi E
600 m
Korisni prostor lista u prirodi po osi N
400 m
Veličina cijelog lista s marginama po osi E
70 cm
Veličina cijelog lista s marginama po osi N
50 cm
Površina korisnog prostora lista
0,24 m2
Površina korisnog prostora lista u prirodi
240 000 m2
Oznake listova unutar lista 2k (Po redovima od lijevo na desno počevši od gornjeg lijevog kuta lista 2k u kojem je promatrani 1k list)
1 - 4
Broj retka u jednom listu 2k
2
Broj stupaca u jednom listu 2k
2
Broj listova u jednom listu 2k
4
Broj retka u jednom listu 50k
50
Broj stupaca u jednom listu 50k
50
Broj listova u jednom listu 50k
2 500
Broj redaka u cijelom području podjele na listove
1 500
Broj stupaca u cijelom području podjele na listove
1 000
Broj listova u cijelom područje podjele na listove
1 500 000
Procjena broja listova koji prekrivaju teritorij RH (Svi listovi 1k unutar listova 2k koji prekrivaju teritorij RH)
437 500
Ime lista
ne pridružuje se


Struktura 1k nomenklature


Nomenklatura lista mjerila 1:1 000 se sastoji od oznake mjerila "1", 1k-broja lista unutar lista mjerila 1:2 000 i nomenklature lista mjerila 1:50 000 unutar kojeg se nalazi. Nomenklatura ne sadrži ime lista i ima oblik:

1-1kbrojlista-2kbrojlista-50kredak-50kstupac

Nomenklatura početnog lista (gornji lijevi kut podjele na listove), koja ima minimalan broj numeričkih znakova, ima oblik

1
-
1
-
1 -
1
0
1
-
1

a nomenklatura zadnjeg lista (donji desni kut podjele na listove), koja ima maksimalan broj numeričkih znakova, imaju oblik

1
-
4 -
6
2
5
-
1
3
0
-
20

List 1k s pripadajućom nomenklaturom

na vrh
©DGU
Zadnja promjena: 4-11-2011