Podjela na listove karata i katastarskih planova Republike Hrvatske u HTRS96/TM projekcijskom koordinatnom referentom sustavu

Podjela na listove mjerila 1 : 10 000 (10k)


Podjela na detaljne listove karte mjerila 1:10 000 (10k) se dobije pravilnom podjelom listova mjerila 50k. Jedan list mjerila 50k dijeli se na pet redaka i pet stupaca, tj. unutar svakog lista 50k nalazi se 25 listova 10k. Redci i supci su označeni od 1 do 25 po redovima s lijeva nadesno počevši od gornjeg lijevog lista do donjeg desnog lista 50k. Osnovna svojstva podjele i nomenklature listova karata mjerila 1:10 000 pregledno su dani u tablici 1.Slika 1. Podjela lista mjerila 50k na listove mjerila 10k.

Tablica 1: Osnovna svojstva podjele i nomenklatura listova karata mjerila 10k
Mjerilo 1:10 000
Mjerilo
1 : 10 000
Oznaka mjerila
10k
Naziv proizvoda u ovom mjerilu
Topografska karta 1 : 10 000
Oznaka proizvoda u ovom mjerilu
HOK10
Ishodište podjele na listove
Gornji lijevi kut lista 50k u kojem je promatrani list 10k
Korisni prostor lista po osi E
60 cm
Korisni prostor lista po osi N
40 cm
Korisni prostor lista u prirodi po osi E
6 000 m
Korisni prostor lista u prirodi po osi N
4 000 m
Veličina cijelog lista s marginama po osi E
70 cm
Veličina cijelog lista s marginama po osi N
50 cm
Površina korisnog prostora lista
0,24 m2
Površina korisnog prostora lista u prirodi
24 000 000 m2
Oznake listova unutar lista 50k
(Po redovima od lijevo na desno počevši od gornjeg lijevog kuta lista 50k u kojem je promatrani 10k list)
1 - 25
Broj redaka u jednom listu 50k
5
Broj stupaca u jednom listu 50k
5
Broj listova u jednom listu 50k
25
Broj redaka u cijelom području podjele na listove
150
Broj stupaca u cijelom području podjele na listove
100
Broj listova u cijelom područje podjele na listove
15 000
Broj listova koji prekrivaju teritorij RH
2 997
Ime lista
toponim-50k


Struktura 10k nomenklature


Nomenklatura lista mjerila 10k se sastoji od oznake mjerila „10“, 10k-broja lista, 25k-broja lista unutar lista mjerila 50k, 50k-retka, 50k-stupca i toponim-25k te ima oblik

10-10kbrojlista-50kredak-50kstupac toponim-50k

Nomenklatura početnog lista (gornji lijevi kut područja podjele na listove), koja ima minimalan broj numeričkih znakova, ima oblik

1
0
-
1 -
1
0
1
-
1
toponim-50k

a nomenklatura zadnjeg lista (donji desni kut područja podjele na listove), koja ima maksimalan broj numeričkih znakova, ima oblik

1
0
-
2 5 -
1
3
0
-
2
0
toponim-50k

Toponim-50k neovisno je određen za svaki list.

List 10k s pripadajućom nomenklaturom

Podjela na listove 10k za teritorij Republike Hrvatske

(Pozicioniranjem kursora na pojedini list dobiva se nomenklatura i glavne koordinate lista.)


na vrh
© DGU
Zadnja promjena: 07-11-2011