Podjela na listove karata i katastarskih planova Republike Hrvatske u HTRS96/TM projekcijskom koordinatnom referentom sustavu

Podjela na listove mjerila 1 : 100 000 (100k)


Podjela na detaljne listove topografske karte mjerila 1:100 000 (100k) je dobivena podjelom područja podjele na listove na 15 redaka i 10 stupaca počevši od ishodišta podjele (gornji lijevi kut područja podjele). Visina redaka je 40 000 m, a širina stupaca 60 000 m. Redci su označeni od 101 do 115, a stupci od 1 do 10 počevši od ishodišta podjele. Cijelo područje podjele na listove je podijeljeno na 150 listova.

Osnovna svojstva podjele i nomenklatura listova karata mjerila 100k dani su u tablici 1.


Tablica 1: Osnovna svojstva podjele i nomenklatura listova karata mjerila 100k
Mjerio 1:100 000
Mjerilo
1:100 000
Oznaka mjerila
100k
Naziv proizvoda u ovom mjerilu
Topografska karta 1:100 000
Oznaka proizvoda u ovom mjerilu
TK100
Ishodište podjele na listove
Gornji lijevi kut područja podjele na listove
(E 200 000 m, N 5 170 000 m)
Korisni prostor lista po osi E
60 cm
Korisni prostor lista po osi N
40 cm
Korisni prostor lista u prirodi po osi E
60 000 m
Korisni prostor lista u prirodi po osi N
40 000 m
Veličina cijelog lista s marginama po osi E
70 cm
Veličina cijelog lista s marginama po osi N
50 cm
Površina korisnog prostora lista
0,24 m2
Površina korisnog prostora lista u prirodi
2 400 000 000 m2
Broj redaka
15
Broj stupaca
10
Oznake redaka
101 - 115
Oznake stupaca
1 - 10
Broj listova u cijelom području podjele na listove
150
Broj listova koji prekrivaju teritorij RH
56
Ime lista
toponim-100k


Struktura 100k nomenklature


Nomenklatura 100k se sastoji od oznake mjerila "100", retka, stupca i toponim-100k te ima oblik

100-redak-stupac toponim-100k

Nomenklatura početnog lista (gornji lijevi kut podjele na listove), koji ima minimalan broj numeričkih znakova, ima oblik

1
0
0
-
1
0
1
-
1
toponim-100k

a nomenklatura zadnjeg lista (donji desni kut podjele na listove) ima oblik

1
0
0
-
1
1
5
-
10
toponim-100k

Toponim-100k neovisno je određen za svaki list.

List 100k s pripadajućom nomenklaturom

Podjela na listove 100k za cijelu sekciju

(Pozicioniranjem kursora na pojedini list dobiva se nomenklatura i glavne koordinate lista.)


Podjela na listove 100k za teritorij Republike Hrvatske

(Pozicioniranjem kursora na pojedini list dobiva se nomenklatura i glavne koordinate lista.)

na vrh
© DGU
Zadnja promjena: 07-11-2011