Podjela na listove karata i katastarskih planova Republike Hrvatske u HTRS96/TM projekcijskom koordinatnom referentom sustavu

Podjela na listove mjerila 1 : 500 (0,5k)


Podjela na listove mjerila 1:500 (0,5k) se dobiva pravilnom podjelom listova mjerila 1:1 000. Jedan list mjerila 1:1 000 se dijeli na 4 lista mjerila 1:500. Listovi mjerila 1:500 dobivaju oznake unutar svakog lista mjerila 1:1 000 od 1 do 4 po redovima s lijeva nadesno počevši od gornjeg lijevog lista do donjeg desnog lista (slika 1).Slika 1. Podjela lista mjerila 1k na listove mjerila 0,5k.

Tablica 1: Osnovna svojstva podjele i nomenklatura listova karata mjerila 0,5k
Mjerilo 1 : 500
Mjerilo
1 : 500
Oznaka mjerila
0,5k
Naziv proizvoda u ovom mjerilu
Hrvatska osnovna karta 1 : 500
Oznaka proizvoda u ovom mjerilu
KP500
Ishodište podjele na listove
Gornji lijevi kut lista 1k u kojem je promatrani list 0,5k
Korisni prostor lista po osi E
60 cm
Korisni prostor lista po osi N
40 cm
Korisni prostor lista u prirodi po osi E
300 m
Korisni prostor lista u prirodi po osi N
200 m
Veličina cijelog lista s marginama po osi E
70 cm
Veličina cijelog lista s marginama po osi N
50 cm
Površina korisnog prostora lista
0,24 m2
Površina korisnog prostora lista u prirodi
60 000 m2
Oznake listova unutar lista 1k (Po redovima od lijevo na desno počevši od gornjeg lijevog kuta lista 1k u kojem je promatrani 0,5k list)
1 - 4
Broj retka u jednom listu 1k
2
Broj stupaca u jednom listu 1k
2
Broj listova u jednom listu 1k
4
Broj redaka u jednom listu 2k
4
Broj stupaca u jednom listu 2k
4
Broj listova u jednom listu 2k
16
Broj retka u jednom listu 50k
100
Broj stupaca u jednom listu 50k
100
Broj listova u jednom listu 50k
10 000
Broj redaka u cijelom području podjele na listove
3 000
Broj stupaca u cijelom području podjele na listove
2 000
Broj listova u cijelom područje podjele na listove
6 000 000
Procjena broja listova koji prekrivaju teritorij RH (Svi listovi 0,5k unutar listova 1k koji prekrivaju teritorij RH)
1 750 000
Ime lista
ne pridružuje se


Struktura 0,5k nomenklature


Nomenklatura lista mjerila 1:500 se sastoji od oznake mjerila "5", 0,5k-broja lista unutar lista mjerila 1:1 000, broja listova mjerila 1:1 000 i 1:2 000 te nomenklature lista mjerila 1:50 000 unutar kojeg se nalazi list mjerila 1:500. Nomenklatura ne sadrži ime lista i ima oblik

5-0,5kbrojlista-1kbrojlista-2kbrojlista-50kredak-50kstupac

Nomenklatura početnog lista (gornji lijevi kut podjele na listove), koja ima minimalan broj numeričkih znakova, ima oblik

5 -
1
-
1
-
1 -
1
0
1
-
1

a nomenklatura zadnjeg lista (donji desni kut podjele na listove), koja ima maksimalan broj numeričkih znakova, imaju oblik

5
-
4 - 4 -
6
2
5
-
1
3
0
-
20

List 0,5k s pripadajućom nomenklaturom

na vrh
©DGU
Zadnja promjena: 4-11-2011